Organizační struktura svazu

Organizační struktura svazu

 

Shromáždění ředitelů členů Svazu

Nejvyšší orgán Svazu

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o

LB Cemix, s.r.o.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Vápenka Čertovy schody a.s.

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Statutární orgán Svazu
Ing. Milan Schuller

Předseda Svazu

Vápenka Čertovy schody a.s.
Ing. Petr Ston, Ph.D.

Člen předsednictva

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Ing. Ladislav Vitoul

Člen předsednictva

VÁPENKA VITOUL s.r.o.
Ing. Lukáš Peřka

Výkonný tajemník

Svaz výrobců vápna ČR
Odborné pracovní komise Svazu

–      pro těžbu;

–      pro životní prostředí;

–      pro technickou standardizaci;

–       pro BOZP.

Spolupracující organizace Svazu
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

www.vumo.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz

Členství svazu v zahraničních organizacích
EuLA

European Lime Association

www.eula.eu

ILA

International Lime Association

www.internationallime.org