Organizační struktura svazu

Shromáždění ředitelů členů Svazu

Nejvyšší orgán Svazu

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o

LB Cemix, s.r.o.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Vápenka Čertovy schody a.s.

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Statutární orgán Svazu
Ing. Milan Schuller

Předseda Svazu

 

Vápenka Čertovy schody a.s.

Tmaň č.p. 200

267 21 Tmaň

tel. +420 311 657 111

www.lhoist.cz

Ing. Petr Ston, Ph.D.

Člen předsednictva

 

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Hrabová 54

789 01 Hrabová

tel. +420 583 480 111

www.vitosov.cz

Ing. Ladislav Vitoul

Člen předsednictva

 

VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Mladeč čp. 132

783 21 Chudobín

tel. +420 585 347 142

www.vitoul.cz

Ing. Lukáš Peřka

Výkonný tajemník

 

Svaz výrobců vápna ČR

K Cementárně 1261

153 00 Praha 5 – Radotín

Telefon: +420 606 281 477

Email: svvapno@svvapno.cz

www.svvapno.cz

Odborné pracovní komise Svazu

–       pro těžbu;

–       pro životní prostředí;

–       pro technickou standardizaci;

–       pro BOZP.

Spolupracující organizace Svazu
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Lukáš Peřka

Jednatel a ředitel společnosti

www.vumo.cz

Členství svazu v zahraničních organizacích
EuLA

European Lime Association

www.ima-europe.eu/about-ima-europe/associations/eula

ILA

International Lime Association

www.internationallime.org

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz