Association structure

Association
Assembly
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
Hasit Šumavské vápenice
a omítkárny, s.r.o.
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Vápenka Čertovy schody a.s.
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Board
of Association
Board President
ing. Jan Šroubek
Vápenka Čertovy Schody a.s.
Tmaň č.p. 200
267 21 Tmaň
phone: +420 311 657 491
fax: +420 311 657 360
Member of Board
ing. Petr Hrbek
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Hrabová 54
789 01 Hrabová
phone: +420 583 480 224
fax: +420 583 480 120
Member of Board
ing. Ladislav Vitoul
VÁPENKA VITOUL s.r.o.
Mladeč čp. 132
783 21 Chudobín
phone: +420 585 347 142
fax: +420 585 347 145
Executive director
ing. Lukáš Peřka
Czech Lime Association
K Cementárně 1261
153 00 Praha 5 - Radotín
phone: +420 257 911 108

  Expert working groups
  - environmental
  - mining
  - emission trading
Cooperative organization:
  Research Institute of Binding Materials Prague, s.r.o.
  - technological department
  - standardization department
  - information-marketing department
  ing. Jan Gemrich
  Executive Head and Director
  www.vumo.cz

  logo
The Association membership in foreign organizations:

 

EuLA
European Lime Association
www.eula.eu
ILA
International Lime Association
www.internationallime.org