Informace o zpracování osobních údajů z důvodu spolupráce

Svaz výrobců vápna České republiky, zájmové sdružení právnických osob z pozice správce podle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává u spolupracujících osob osobní údaje v rozsahu:

·         jméno a příjemní kontaktní osoby

·         telefonický a emailový kontakt kontaktní osoby

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci spolupráce, dle právního titulu uzavření a plnění spolupráce. Osobní údaje budou zpracovány po dobu spolupráce a následně archivovány z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti po dobu 10 let. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci řádně zabezpečeného archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

Každá spolupracující osoba má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

·         požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává

·         požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

·         požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů

·         požádat o výmaz evidovaných osobních údajů

·         požádat o omezení zpracování

·         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na:

Ing. Lukáš Peřka, tajemník svazu,
pí. Blanka Schlattauerová, sekretariát svazu,
e-mail:
svvapno@svvapno.cz